Anketa

Preventivna Analiza ?
 
Home Biohemija
Biohemija

Biohemijsko-laboratorijska dijagnostika zauzima vidno mesto u medicini. Današnja znanja iz područja laboratorijske dijagnostike omogućuju pouzdanu dijagnostičku verifikaciju fiziološkog i patološkog stanja ispitanika i praćenje terapije bolesnika.Visok je nivo saznanja o metabolizmu pojedinih konstituenata u organizmu, a njihovo praćenje je u tehničkom pogledu veoma pristupačno. Dakle, savremenom laboratorijskom dijagnostikom, upotrebom različitih sistema i reakcija lekar može doći do vrlo korisnih podataka o različitim tokovima normalnog, patološkog ili metabolizma pod uticajem lekova.

Spisak analiza :

Šećer u krvi

Glukoza
Glukoza P. prand.
Glukoza OGTT-75g
HbA1c
Insulin

Lipidni status

Lipidni status
Ukupni holesterol
trigliceridi
HDL holesterol

Enzimi

ALT
AST
Gama-GT
ALP(alkal, fosfataza)
LDH
S-amilaza
CK
CK-MB
Kisela fosfataza
Prostatična kis, fosfataza
Lipaza
ACE

Proteini

Protein ukupni
Albumin
Elektroforeza proteini
Elektroliti

K
Na
Ca
Jonizovani Ca
Hloridi
Mg
Fosfor neorganski
Litijum
Bakar

Markeri anemije

Fe
TIBC
UIBC
Feritin
Transferin
Vitamin b12
Fe-opterećenje

Opšte analize

Urea
Kreatinin
Mokraćna kiselina
Bilirubin ukupan
Bilirubin direktan

                                                                              Laboratorija PLAZMA

 


Newsflash

Naše stručno osoblje će vam izaći u susret svakog radnog dana od 7-19h i subotom od 8-14h

Popularno


Copyright © 2010 Laboratorija Plazma, Novi Sad. Powered by webprezentacije.com