Anketa

Preventivna Analiza ?
 
Home Tumor markeri
Tumor markeri

Tumor markeri  (TM) predstavljaju supstance, koje se stvaraju u tumorskim ili drugim ćelijama u organizmu kao odgovor na postojanje karcinoma ili različitih benignih – nekancerogenih stanja. Po sastavu to mogu da budu proteini, enzimi, izoenzimi, hormoni i drugi proteini. Takve supstance su pronađene u ćelijama, tkivima ili telesnim tečnostima i mogu se određivati kvalitativno ili kvantitativno hemijskim, imunološkim ili metodama molekularne biologije.

Spisak analiza :

PSA
Free PSA
CEA
CA 19-9
CA 72-4
CA 15-3
CA 125
AFP
Indeks fPSA/PSA
S-100 protein

                                                                                                Laboratorija PLAZMA

 


Newsflash

Sve usluge se mogu pružiti po potrebi i želji pacijenata ili njihovih lekara, u kućnim uslovima ili u lekarskim ordinacijama

Popularno


Copyright © 2010 Laboratorija Plazma, Novi Sad. Powered by webprezentacije.com